ekskluzywne wnętrza warszawa

POZNANIE OCZEKIWAŃ KLIENTA

Wszystkim osobom zainteresowanym moimi usługami proponuję niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie, na którym poznaję oczekiwania klientów i prezentuję możliwe formy naszej pomocy. Spotkanie to służy wytyczeniu kierunku działań i określeniu zakresu dalszej współpracy.
Po pierwszym spotkaniu przygotowuję dla Państwa wycenę prac projektowych. Ich akceptacja pozwala na przejście do prac nad projektem wnętrza.
Przed przystąpieniem do pierwszego etapu prac dążę do jak najlepszego poznania Państwa oczekiwań i gustów. Dla moich klientów przygotowałem specjalną ankietę pozwalającą na dokładną analizę potrzeb funkcjonalnych i upodobań estetycznych. Jak wynika z naszych doświadczeń w wielu przypadkach pozwala ona samym inwestorom na postawienie sobie wszystkich ważnych pytań, na których odpowiedzi stanowią wytyczne dla projektanta. Kluczową jest również informacja dotycząca zakładanego budżetu, jaki chcecie Państwo przeznaczyć na dokonanie adaptacji wnętrza.

PRACA KONCEPCYJNA

Pierwszy etap prac polega na przygotowaniu 2-3 koncepcji układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza (rzuty płaskie z układem ścian działowych, lokalizacją głównych mebli, określeniem podstawowych pomysłów projektowych).
Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstaje ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego akceptacja pozwala na przejście do drugiego etapu pracy projektowej - przygotowania poglądowych wizualizacji komputerowych projektowanych pomieszczeń.
W oparciu o otrzymane od Państwa sugestie odnośnie oczekiwanego stylu i charakteru projektowanego wnętrza oraz wytyczne funkcjonalne, kolorystyczne i materiałowe, buduję trójwymiarowy model całego lokalu. Jeśli nie macie Państwo sprecyzowanych oczekiwań wówczas większe pole do wykazania się, nie tylko posiadaną wiedzą techniczną, ale i znajomością trendów stylistycznych oraz kreatywnością, ma projektant. W efekcie wcześniejszych prac powstają wizualizacje oparte o dopasowany do Państwa potrzeb układ funkcjonalny, 'ubrane' w bryły, kolory i materiały których propozycje zawierać będzie szczegółowe zestawienie materiałowe stanowiące integralną część projektu wykonawczego.
Każdy etap prac jest przesyłany drogą mailową i omawiany w trakcie spotkań. Płynna wymiana informacji pozwala na dopięcie wszelkich szczegółów estetycznych na etapie wizualizacji, ułatwiając podejmowanie decyzji odnośnie doboru materiałów wykończeniowych, mebli, opraw oświetleniowych i innych elementów tworzących ostateczny kształt wnętrza. Równocześnie z pracami nad wizualizacjami projektowanych wnętrz prezentuję Państwu propozycje materiałowe. Dobór materiałów, zależnie od ilości otrzymanych w początkowej fazie informacji, może przebiegać równocześnie z przygotowywaniem wizualizacji lub nastąpić bezpośrednio po ich przygotowaniu i prezentacji.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ

Akceptacja proponowanych rozwiązań pozwala na zamknięcie procesu kreacji i pozwala na przejście do etapu przygotowania, w oparciu o wypracowaną wizję, szczegółowego projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych. Czas jej przygotowania zależy od wielkości powierzchni projektowanej oraz od ilości detali wymagających indywidualnego projektu.
Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu wspólnego wypracowania i zaakceptowania przez klienta propozycji aranżacji wszystkich pomieszczeń wynosi około 2-3 tygodni.

NADZÓR NAD REALIZACJĄ

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu, w przypadku skorzystania z usługi nadzoru autorskiego lub rozszerzonego nadzoru autorskiego, rozpoczyna się praca projektanta z wykonawcami. Zależnie od wybranej formy nadzoru ma ona postać konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową, lub przejęcia roli inwestora, koordynacji prac i dostaw materiałów oraz elementów wyposażenia aż po przekazanie klientowi gotowego, wykończonego 'pod klucz' lokalu.
Zarówno nadzór autorski jak i rozszerzony nadzór autorski pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów mogących mieć negatywny wpływ na spójność kompozycji aranżacji wnętrza i jednocześnie pozwala projektantowi na dokonywanie spójnych z wizją projektową zmian (w przypadku pojawiania się wcześniej nieprzewidywalnych problemów wykonawczych).
Usługa rozszerzonego nadzoru autorskiego pozwala dodatkowo na całkowite odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji. Jest to propozycja szczególnie dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji, które z powodu braku wiedzy fachowej nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac, a także w przypadku aranżowania wnętrz mniej osobistych tworzonych pod kątem późniejszego wynajmu.

TERMINARZ

Całkowity czas potrzebny na przygotowanie kompleksowego projektu wnętrza, od podpisania umowy do przekazania gotowej dokumentacji, zależy od:
- wielkości projektowanej powierzchni,
- ilości elementów wymagających osobnych rysunków projektowych,
- szybkości pracy z klientem nad przygotowywanymi koncepcjami w poszczególnych etapach prac,
- terminarza spotkań i akceptacji przedkładanych propozycji,
- ilości koniecznych zmian nanoszonych w trakcie prac nad projektem na życzenie klienta.

Z moich doświadczeń wynika, iż czas niezbędny na świadome przejście wspólnie z klientem przez wszystkie etapy prac wymaga średnio około 3 miesięcy. Przekazanie dokumentacji i rozliczenie wykonanych prac zamyka etap prac projektowych.

Jeżeli mają Państwo pytania - zapraszam do kontaktu telefonicznego: 602 123 799.